NU Drogurilor
Home Umor Muzica Link-uri Educatie
Legislatia

Legea nr. 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri.
Capitolul II- Sanctionarea traficului si a altor operatiuni ilicite cu substante aflate sub control national


Art.2. (1) Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, oferirea, punerea în vânzare, vânzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de risc, fara drept, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. (2) Daca faptele prevazute la alin. (l) au ca obiect droguri de mare risc (amfetamine, codeina, heroina, etc), pedeapsa este închisoarea de la l O la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.

Art.4. Cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea, transformarea, cumpararea sau detinerea de droguri pentru consum propriu, fara drept, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 5 ani.

Art.5. Punerea la dispozitie, cu stiinta, cu orice titlu, a unui local, a unei locuinte sau a oricarui alt loc amenajat, în care are acces publicul, pentru consumul ilicit de droguri ori tolerarea consumului ilicit în asemenea locuri se pedepseste cu închisoare de la 3 la 5 ani si interzicerea unor drepturi.

Art.6. (1) Prescrierea drogurilor de mare risc, cu intentie, de catre medic, fara ca aceasta sa fie necesara din punct de vedere medical, se pedepseste cu închisoare de la l an la 5 ani.
(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si eliberarea sau obtinerea, cu intentie, de droguri de mare risc, pe baza unei retete medicale prescrise în conditiile prevazute la alin.(l) sau a unei retete medicale falsificate.

Art.8.Furnizarea, în vederea consumului, de inhalanti chimici toxici unui minor, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art.9. Producerea, fabricarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, procurarea, cumpararea sau detinerea de precursori, echipamente ori materiale, în scopul utilizarii lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicita de droguri de mare risc, se pedepsesc cu închisoare de la 3 la l O ani si interzicerea unor drepturi.

Art.11. (l) îndemnul la consumul ilicit de droguri, prin orice mijloace, daca este urmat de executare, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Daca îndemnul nu este urmat de executare, pedeapsa este de la 6 luni la 2 ani sau amenda.

Art. 15. Nu se pedepseste persoana care, mai înainte de a fi începuta urmarirea penala, denunta autoritatilor competente participarea sa la o asociatie sau întelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevazute la art.2-10, permitând astfel identificarea si tragerea la raspundere penala a celorlalti participanti.

Art.16. Persoana care a comis una dintre infractiunile prevazute la art.2-10, iar în timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor persoane care au savârsit infractiuni legate de droguri, beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.

Regulament de aplicare a dispozitiilor Legii nr 1437 2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri
Capitolul IV. Cura de dezintoxicare

Art. 11
Cura de dezintoxicare se dispune pe baza expertizei medico-legale si se realizeaza în regim de spitalizare în una din unitatile medicale stabilite de Ministerul Sanatatii sau, dupa caz, de Ministerul de Interne ori de Ministerul de Justitie.

Art. 12
1). Sectiile de dezintoxicare au regim închis, ce presupune primirea vizitelor conform regulamentului de ordine interioara al acestor unitati medicale.
2). Vizitele se vor desfasura în conditii de stricta supraveghere si în prezenta unui cadru desemnat în acest scop.
3). Pachetele si celelalte obiecte destinate persoanei internate vor fi controlate de serviciul de paza la intrarea în sectie.
4). Parasirea sectiei de dezintoxicare de catre persoana internata se va face numai prin externare.

Art. 13
Cura de detintoxicare se realizeaza prin:
a). Oprirea brusca a administrarii drogului
b). Utilizarea unor metode nonsubstitutive simptomatice
c).Tratamentul de substitutie, prin înlocuirea drogului consumat de toxicoman cu produse, precum metadona sau alte produse farmaceutice curei de dezintoxicare
d). Psihoterapie

Art. 14
Administrarea tratamentului de substitutie se face sub stricta supraveghere de catre medici sau de personalul abilitat pentru aceasta activitate.

Art. 15
Tratamentul de dezintoxicare prin substitutie poate începe numai dupa confirmarea diagnosticului de dependenta, prin punerea în evidenta în sângele sau în urina toxicomanului a drogurilor consumate de catre acesta.

Art. 16
Perioada de dezintoxicare este stabilita în functie de starea si evolutia pacientului, fara a se depasi 30 de zile.

Capitolul V - Serviciile de consiliere psihologica
Art. 19

Servicii de consiliere psihologica si psihoterapie se realizeaza în centre de consiliere din cadrul institutiilor si unitatilor medicale publice sau private stabilite de Ministerul Sanatatii.

Capitolul V- Serviciile de postcura-reabilitare psihosociala
Art. 21

Serviciile asigurate în etapa de postcura-reabilitare psihosociala sunt:
a) psihoterapia individuala, familiala si de grup
b) terapia ocupationala
c) tratamentul tulburarilor psihice asociate

Art. 23
Durata minima a postcurei-reabilitarii psihosociale este de 180 zile. Pe întreaga durata se efectueaza controale periodice si aleatorii ale metabolitilor drogurilor în sânge si urina.

Capitolul V - Masuri destinate reducerii consecintelor consumului de droguri

Art. 25
Programul de substitutie în ambulatoriu reprezinta înlocuirea drogului consumat de toxicoman cu metadona sau cu alte substante specifice, adecvate de la caz la caz, pe o perioada îndelungata, în vederea reducerilor consecintelor asociate consumului de droguri.

Art. 26
Serviciile medicale oferite în cadrul acestor programe de substirutie sunt: administrarea de metadona sau de alte substante farmaceutice specifice tratamentului adecvat starii toxicomanului, consiliere psihologica, psihoterapie, si dupa caz, ergoterapie.

Art. 28
Administrarea de metadona sau de alte substante specifice se face numai dupa punerea în evidenta a substantelor stupefiante consumate de toxicoman si se continua sub control periodic.

Capitolul VI - Masuri aplicate Ia cerere sau în cazuri de urgenta

Art. 35
în scopul asigurarii eficacitatii tratamentului persoanele care se interneaza din proprie initiativa au obligatia de a urma postcura-reabilitarea psihologica la sfârsitul perioadei de dezintoxicare.

Art. 36
în cazul internarii la cerere pentru cura de dezintoxicare, pacientul va semna un angajament; nerespectarea angajamentului atrage externarea medicala imediata a pacientului.

Art. 37
Internarea la cerere în vederea curei de dezintoxicare se poate face o data sau de doua ori pe an.

Art. 38
Pentru persoanele internate pentru sevrajul complicat, dupa înlaturarea starii de urgenta internarea poate continua numai în cazul în care persoana solicita si semneaza angajamentul de la art. 36.

Art. 39
1) Programenle de substitutie în ambulatoriu vor înceta prin reducerea progresiva a dozelor în una dintre urmatoarele situatii:
a) persoana în cauza are trei rezultate pozitive consecutive la controalele periodice privind prezenta drogurilor ori a metabolitilor acestora în sânge si urina.
b) personalul medical a luat o decizie în acest sens, datorita comportamentului si atitudinii necorespunzatoare a pacientului fata de personal sau fata de alti pacienti ori datorita unei contraindicatii medicale.
c) la cererea pacientului
în cazul în care o persoana a fost exclusa din programul de substitutie în ambulatoriu potrivit alin. 1 lit a) readmiterea poate fi rediscutata dupa 3 luni de la executare.

Art. 40
1). Programele de prevenire a afectiunilor transmise pe cale sanguina constituie masuri de reducere a consecintelor consumului ilicit de droguri si se realizeaza prin acordarea de consiliere specifica si prin facilitarea accesului la instrumentar medical steril, precum seringi de unica folosinta.
2) Includerea persoanelor în acest program se face la cerere.
3) Persoanelor mentionate la alin 2). li se asigura confidentialitatea
4) Persoana inclusa în programele de prevenire a afectiunilor transmise pe cale sanguina va primi o legitimatie care va cuprinde un cod de identificare si numele organizatiei care desfasoara programul.

Ordinul nr.3032 privind colaborarea în domeniul educatiei si pregatirii antiinfractionale a elevilor, ordin publicat în Monitorul Oficial din 24 ianuarie 2002.
 
Hai sus   NU drogurilor   Educatie   Home